Kuiper en Zonen BV voor een deskundig advies omtrent stoomketels

De stoomketels van Kuiper en Zonen BV voor industriële toepassingen en het leveren van systeemoplossingen voor zuinige stoomopwekking. Energiebesparende en weinig vervuilende stoomvoorziening, alsmede een hoge bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van het systeem, zijn essentiële eisen voor productie faciliteiten en industriële installaties. Voor concepten die aan de eisen voldoen, moet rekening worden gehouden met individuele specificaties voor op maat gemaakte systeemoplossingen. Dit vereist deskundig advies, een uitgebreid diensten- en productaanbod dat een economische en toekomstbestendige stoomopwekking garandeert. Bij Kuiper en Zonen BV ben je aan het juiste adres.

Stoomopwekking voor industrieel gebruik

De opwekking van stoom voor industrieel gebruik en de behandeling ervan verschillen in sommige opzichten aanzienlijk van de gebruikelijke warmteopwekking in de verwarmingstechniek met water als warmtedrager. In het bijzonder het opwekken van stoom onder hoge druk in het grotere vermogensbereik vereist speciale uitrusting voor de installaties.

Stoom wordt op vele gebieden van de industriële productie gebruikt als energiedrager en als drager van chemische stoffen. Typische toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de bouwmaterialenindustrie, raffinaderijen, de farmaceutische industrie en de verwerking van levensmiddelen op industriële schaal. Maar stoom drijft ook turbines aan om elektriciteit op te wekken, vulkaniseert rubberproducten en steriliseert verpakkingen.

Het voordeel van stoom als medium voor warmteoverdracht

Het voordeel van stoom als medium voor warmteoverdracht is dat het een aanzienlijk hogere hitte heeft en een aanzienlijk hogere warmtecapaciteit dan water. De tijdens de verdamping toegevoerde energie wordt met de stoom meegevoerd en bij de condensatie weer afgegeven, waarvoor minder dan een zesde van de massa in vergelijking met het warmteoverdrachtsmedium water moet worden getransporteerd. Wanneer water verdampt in een koudere omgeving, condenseren delen van het gasvormige water terug in druppels. De waterdamp bestaat dan uit een mengsel van fijnste druppels en gasvormig water. Dit mengsel heet waterdamp.

Als de stoom die uit de stoomketel komt van het water wordt gescheiden en er nog meer warmte wordt toegevoegd, verdampen de fijne waterdruppeltjes en wordt de stoom “droog”.

Zodra alle druppels verdampt zijn, leidt verdere toevoeging van warmte tot een temperatuurstijging. De stoom wordt “oververhit” en oververhitte stoom genoemd. Fysiek, gedraagt de stoom zich nu als een gas en is onzichtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *